Gå til innhald
Bilete av gravearbeidet langs vegkant.
Grøftarbeid

Graving

Me hjelper deg med gravearbeidet, enten det gjeld drenering, vatn og avløp, overvannshåndtering, reparasjon og rehabilitering.

Me hjelper deg med gravearbeidet, enten det gjelder drenering, vatn og avløp, overvannshåndtering, reparasjon og rehabilitering. Me kan også bistå deg som trenge gravearbeid i forbindelse med gardsplass, bolig/garasje eller opparbeidelse av utearealer og hage. Har du kanskje ein nedgravd oljetank? Då hjelper me deg med fjerning/sanering.

Se alle tenester

Kontakt meg for

Graving

Eg har kunnskap og ekspertise som trengs
Ingvar Klungtveit
Ingvar Klungtveit
Entreprenør
Kontakt oss