Gå til innhald
Bilete av slambil

Slamtømming / spyling

Tømming og spyling av septiktankar er vår spesialitet

I over 30 år har tømt og spylt tankar i alle variantar. Dei seinare år har me vore heldige og fått store kontraktar for interkommunale selskap både her i vest, men og i Telemark. I tillegg køyrer me land og strand og tømer septiktankar i hyttefelt og spyler sandfangkummar. Våre sjåførar elskar å komme seg rundt i periferien og med ein god utstyrspark ser ingen utfordring ut til å vera for stor.

Se alle tenester

Kontakt meg for

Slamtømming / spyling

Eg har kunnskap og ekspertise som trengs
Arnfinn Klungtveit
Arnfinn Klungtveit
Avdelingsleiar slam
Kontakt oss