Gå til innhald
Gravemaskin graver grøft til vassledning
Bildet er frå ein lekkasje på Sand I 2017.

Utbetring av skade på røyr

24. august oppsto det ein mindre vasslekkasje på Suldalsosen vassverk.

Tysdag 24.08.2021 oppsto det ein mindre vasslekkasje på Suldalsosen vassverk. Dette skjedde i samband med rutinemessig stenging av vatnet. Midlertidig vassleidning vart raskt etablert og vassforsyninga er no normal. Utbetring av skade på røyr pågikk dei nærmaste dagane.

Sjå våre tenester for utskrifting av røyr

Tilbake til referanseprosjekt