Gå til innhald

Referanseprosjekt

Ny veg og parkeringsplass
Me har laga ny veg og parkeringsplass i Nedre Dalane/Bjødnateigen for Suldal kommune.
Brøyting av Blåsjøvegen
Brøyting av Blåsjøvegen for Suldal kommune, sommaren 2022.
Gravemaskin graver grøft til vassledning
Utbetring av skade på røyr
24. august oppsto det ein mindre vasslekkasje på Suldalsosen vassverk.
«Takkar så mykje for hjelpa i Erfjord i går, kjekt med positive og løysningsorienterte fagfolk.»
Bjørn/ Mai 2021 / Slamtømming
Takk for flott service og meget hyggelig serviceinnstilt sjåfør som var hos meg i dag. Du kan være stolt av slike medarbeidere.
Lasse / 13 juni 2022/ Slamtømming